Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

2020

Zawiadomienie Stron o wydanych opiniach oraz zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GK.6220.18.2020.ES.7 z dnia 28 lipca 2020 r.

Zawiadomienie Stron o wydanych opiniach oraz zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GK.6220.18.2020.ES.7 z dnia 28 lipca 2020 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działce nr 375, obręb Wojnowice, gmina Opalenica, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie w toku postępowania w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Opalenicy o środowiskowych uwarunkowaniach GK.6220.10.2018.ES.8 z dnia 7 czerwca 2018 r., zmienionej decyzją GK.6220.4.2020.ES.13 z dnia 28 kwietnia 2020 r., w związku ze zmianą parametru inwestycji tj. zmianą kąta nachylenia paneli fotowoltaicznych.

Lista wiadomości