Zarządzenie w sprawie powołania komisji do niszczenia dokumentów aplikacyjnych oraz podań osób poszukujących zatrudnienia.